• vi en

Thông báo

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty lần 1

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty lần 1

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Minh Phương trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và chính thức sử dụng kể từ ngày 11/01/2016: Địa chỉ cũ: 386/17C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp HCM. Địa chỉ mới: 194 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty lần 2

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty lần 2

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Minh Phương trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và chính thức sử dụng kể từ ngày 14/12/2018