• vi en

Chiếu sáng thông minh (IOT)

Kết nối thông minh

Kết nối thông minh

Mã sản phẩm : SJT ZB MICRO SMART CONNECT
Thiết bị điều khiển

Thiết bị điều khiển

Mã sản phẩm : SJT ZB DIM & CTT REMOTE CONTROL
Kết nối thông minh

Kết nối thông minh

Mã sản phẩm : SJT ZB EU SMART CONNECTER
Cổng vào (sóng Zigbee)

Cổng vào (sóng Zigbee)

Mã sản phẩm : SJT ZB GATEWAY DIAMOND
Đèn LED dây thông minh

Đèn LED dây thông minh

Mã sản phẩm : SJT ZB RGBW LIGHT STRIP
Bóng E27 thông minh

Bóng E27 thông minh

Mã sản phẩm : SJT ZB RGBW A Bulb